บัตรประชารัฐ

บัตรประชารัฐ บัตรเดียวที่พร้อมบริการประชาชนจากรัฐบาลไทย
รายได้ต่อเดือน
0-30000 บาทต่อเดือน
-
ร้อยละ
-
อายุของผู้กู้
สมัครบัตรหรือกู้เงิน

บัตรประชารัฐ เงื่อนไขล่าสุดเป็นอย่างไร บัตรประชารัฐกดเงินสดได้ไหม 2567 (2024)

เพราะชีวิตไม่มีความแน่นอนโดยเฉพาะด้านการเงิน รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือ อย่าง บัตรประชารัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อช่วยจุนเจือภาระค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลง แน่นอนว่าขึ้นปีใหม่ 2567 (2024) หลาย ๆ คนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรประชารัฐล่าสุดว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร ประชารัฐบัตรคนจนสามารถกดเงินสดได้ไหม? วันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอ แอบกระซิบว่าจะมีเงื่อนไขการสมัครล่าสุดมาบอกต่อด้วย

ผู้สมัครบัตรประชารัฐ จะได้สิทธิประโยชน์ใดบ้าง 2567 (2024) ?

ประชารัฐบัตรคนจนนี้มีขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายต่อเดือนในเรื่องต่าง ๆ ของผู้คให้มีสภาพชีวิตดีขึ้นได้ โดยบัตรประชารัฐล่าสุด มีสิทธิประโยชน์ออกมามากมาย ได้แก่

 1. ได้รับวงเงินเพิ่มเติม 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 64) ในหมวดซื้อสินค้าที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยสามารถใช้ได้ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ แบ่งออกเป็น

– กลุ่มที่มีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท เมื่อเพิ่ม 500 บาท จะเท่ากับ 800 บาทต่อเดือน (ปกติรับ 300 บาท)

– กลุ่มที่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท เมื่อเพิ่ม 500 บาท จะเท่ากับ 700 บาทต่อเดือน (ปกติรับ 200 บาท)

เงื่อนไขวงเงิน 500 บาทนี้ หากไม่ได้ใช้วงเงินจะถูกตัดทันที ไม่สามารถใช้ในเดือนต่อไปได้ และไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 1. ได้วงเงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่ออีก 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 64)
 2. ได้วงเงินค่าเดินทางสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถไฟ รถบขส. 500 บาทต่อเดือน โดยไม่สามารถกดเงินสดได้
 3. ค่าไฟฟ้าต่อครัวเรือนละ 230 บาท (ตามเกณฑ์กำหนด) ซึ่งต้องสมัครบัตรประชารัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 – ก.ย. 2567
 4. ค่าน้ำครัวเรือนละ 100 บาท (ตามเกณฑ์กำหนด) ซึ่งต้องสมัครบัตรประชารัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 – ก.ย. 2567
 5. เพิ่มเบื้อความพิการที่จะให้กับเด็กที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 200 บาท โดยมีใช้จ่ายในบัตร (ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป)

ประชารัฐบัตรคนจนสามารถกดเงินสดได้ไหม 2567 (2024) ?

ต้องการก่อนว่าบัตรประชารัฐสามารถเป็นทั้งบัตรประชารัฐกดเงินสดได้ และไม่สามารถกดได้ โดยประเภทที่ไม่สามารถกดออกได้ คือ 

 • วงเงินซื้อสินค้าแปโภค/บริโภค
 • ส่วนลดก๊าซหุงต้ม
 • วงเงินค่าโดยสารรถสาธารณธ

ส่วนที่สามารถถอนเงินสดออกมาได้ ไม่ว่าจะเดือนนี้หรือเดือนไหน ได้แก่ 

 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าน้ำประปา
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 • เงินผู้สูงอายุ (อายุไม่เกิน 60 ปี)
 • เงินเยียวยาโควิด – 19 จำนวน 3,000 บาท

ในการสมัครบัตรประชารัฐ บัตรประชารัฐล่าสุดนั้นให้เข้าไปลงทะเบียนสมัครทำได้ที่ www.fpo.go.th โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นก็ยื่นเอกสารไปยัง 4 แหล่งที่ดูแล ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง