กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส, เงินด่วนเพื่อเกษตรกรไทย
รายได้ต่อเดือน
15000 บาทต่อเดือน
16-28% ต่อปี
ร้อยละ
20-65 ปีขึ้นไป
อายุของผู้กู้
สมัครบัตรหรือกู้เงิน

กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อผู้ประสบวิกฤตทางการเงินอันเนื่องจากโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง แต่ก็ยังทำให้การเงินของใครหลายคนอ่อนแอลงไปด้วย อนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจซบเซาลง บางธุรกิจลดเงินเดือนลูกจ้าง บางธุรกิจต้องปิดกิจการลง แต่ถึงกระนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส ได้เล็งเห็นความทุกข์ร้อนของชาวเกษตรกรผู้เป็นลูกค้าก็ดี หรือไม่ได้เป็นลูกค้าก็ดีจัดโครงการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อผู้ประสบวิกฤตทางการเงินอันเนื่องจากโควิด-19 ได้ลืมตาอ้าปากมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายคล่องอีกครั้ง

พาไปรู้จัก! โครงการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉิน ช่วยผู้ประสบวิกฤตการเงินลืมตาอ้าปากอีกครั้ง

สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นี้ได้กำหนดปล่อยวงเงินอยู่ที่คนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือนอยู่ที่ 0.1% ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนจ่ายหนี้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ปลอดดอกเบี้ยและเงินต้น 6 เดือนแรก) ผู้กู้เลือกได้ว่าจะผ่อนจ่ายแบบไหนตามที่มาของเงินเดือนที่ได้รับ ได้แก่

  • ผ่อนงวดละ 429.17 บาทเป็นจำนวน 24 งวด (รายเดือน)
  • ผ่อนงวดละ 1,287.50 บาทเป็นจำนวน 8 งวด (ราย 3 เดือน)
  • ผ่อนงวดละ 2,575 บาทเป็นจำนวน 4 งวด (ราย 6 เดือน)

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว (8900/TDR)ก็สามารถของเงินด่วน เงินกู้นี้ได้แต่ต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงแม้มีประวัติติดแบล็กลิสต์ ติดบูโรแต่สอบสวนแล้วเป็นเหตุจำเป็นหรือสุจริตก็สามารถขอสินเชื่อได้ ซึ่งโครงการกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉินนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ธันวาคม 2567(2024)

เงื่อนไขผู้สามารถสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉิน 2567 (2024)

  1. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แต่เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ต้องไม่เกิน 70 ปี) 
  2. เป็นลูกค้า ธ.ก.ส มาก่อนหน้าแล้ว
  3. เป็นคนในครอบครัวเกษตรกรหรือเป็นเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส ก็ย่อมได้

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉิน 2567 (2024)

  • กรณีลูกค้าใหม่ : บัตรประชาชน เบอร์มือถือ ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อแทนผู้กู้ได้ และเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
  • กรณีลูกค้าเดิม : บัตรประชาชน และเบอร์มือถือผู้กู้

มาถึงตรงนี้ผู้ที่สนใจอยากจะสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อฉุกเฉิน 2567 (2024) สามารถลงทะเบียนผ่าน LINE โดยเพิ่มเพื่อนไปที่ BAAC Family และทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยจากนั้นรอการนัดหมายจากจนท.เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยทางธนาคารจะมีการคัดกรองและนำส่งข้อมูลเพื่อนัดหมายเรื่องทำสัญญา สอบขึ้นทะเบียนตามสถานที่ที่สะดวก โดยทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีอย่างรวดเร็ว ผู้กู้จะได้รับเงิน 10,000 บาทในวันถัดไปเมื่อได้รับการยืนยันอนุมัติ เรียกได้ว่าน่าสนใจและเป็นตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่ดี