รับโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ผ่านสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านพร้อมสัญญาจำนองที่ดิน (ใหม่)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส กี่วันถึงได้เงิน ใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วถ้าเป็นชื่อแม่จำนองได้ไหม 2567 (2024)

หากจะเอ่ยถาม “จํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี” เชื่อว่าต้องมีสักคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรต้องนึกถึง ธกส แล้วมีความคิดอยากนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ไม่มากก็น้อย แต่แล้วก็เกิดคำถามว่าโฉนดที่ดินเป็นชื่อแม่จำนองได้ไหม รีบใช้เงินมากจํานองที่ดิน ธกส กี่วันได้เงิน จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง ฯลฯ ปัญหามากมายขนาดนี้มีหรือเราจะไม่ช่วย เอาเป็นว่าใครใคร่อยากรู้ตามเรามาด่วนเลย

การจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี โฉนดที่ดินเป็นชื่อแม่จำนองได้ไหม?

โดยทั่วไปแล้วโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะอยู่ได้ไม่เกินกว่า 5 ปี กรณีที่โฉนดที่นำมาเข้าธนาคารเป็นชื่อแม่จะสามารถทำได้ เนื่องจากผู้จำนองต้องมีกรรมสิทธิ์ในครอบครองเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังโดยเฉพาะกรณีที่ผ่อนจ่ายหนี้ไม่ไหว ผิดนัด ค้างจ่าย ทั้งนี้ หากแม่เป็นผู้มอบอำนาจให้ก็สามารถจำนองได้ไม่ยุ่งยาก

การจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี โฉนดที่ดินเป็นชื่อแม่จำนองได้ไหม?

โดยทั่วไปแล้วโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะอยู่ได้ไม่เกินกว่า 5 ปี กรณีที่โฉนดที่นำมาเข้าธนาคารเป็นชื่อแม่จะสามารถทำได้ เนื่องจากผู้จำนองต้องมีกรรมสิทธิ์ในครอบครองเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังโดยเฉพาะกรณีที่ผ่อนจ่ายหนี้ไม่ไหว ผิดนัด ค้างจ่าย ทั้งนี้ หากแม่เป็นผู้มอบอำนาจให้ก็สามารถจำนองได้ไม่ยุ่งยาก

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ดีอย่างไร กี่วันได้เงิน 2567 (2024)

เอาโฉนดเข้าธนาคารไหนดี” ตอบง่าย ๆ เลยว่าให้เลือกเอาโฉนดเข้าธนาคาร ธกส ไปเลยปังสุด ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินด่วน A – Cash ให้กับเกษตรกรที่ไม่เคยมีประวัติเสีย ไม่เคยอยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่มียอดหนี้ค้างจ่ายกับธนาคาร ให้วงเงิน 50,000 บาท สามารถเบิก – ถอนได้หลายจำนวนตามต้องการ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 6.875% หรือต่อเดือนประมาณ 0.573% ถามว่าจํานองที่ดิน ธกส กี่วันได้เงิน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกับเอกสารที่ต้องยื่นร่วมด้วย เฉลี่ยแล้ว 3 – 7 วัน (เอกสารครบอาจจะ 1 – 3 วันเท่านั้น) ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ เอกสารหลักประกัน (สำเนาโฉนดที่ดิน)

ประเมินที่ดิน ธกส ทำอย่างไร 2567 (2024)

เมื่อตัดสินใจนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส แล้ว ผู้จำนองต้องนำเอกสารไปยื่น แล้วบันทึกข้อมูส่งให้ สปก ตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินที่ดิน ธกส แล้ว ได้ราคาตามเหมาะสมกจะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ เราก็เข้าไปรับเงินกู้พร้อมทำสัญญาจำนองที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร 

การตัดสินใจเอาที่ดินเข้าธนาคาร ธกส นั้นนอกจากสินเชื่อเงินด่วน A – Cash แล้ว ยังมีสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ด้วย ให้วงเงินสูงสุดของราคาประเมิน 50 – 80% ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย MRR ถึง MRR + 3% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา มีระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ช่วยให้การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส เป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น